Extra panenský olivový olej Dominus

Středomořská strava snižuje riziko nákazy COVID-19 až o 64%

Studie provedená mezi 9 677 účastníky projektu SUN (Seguimiento Universidad de Navarra) a publikovaná v časopise Clinical Nutrition dospěla k závěru, že dodržování středomořské stravy je spojeno s nižším rizikem COVID-19, které se tím snížuje až o 64% u lidí, kteří tuto stravu dodržují.

Výhody, které přináší správná výživa pro imunitní systém, nás přiměly doufat v to, že středomořská strava bude chránit před infekcí SARS-CoV-2; je to však poprvé na světě, kdy to zmiňuje oficiální epidemiologický výzkum, jak to ve svém prohlášení zdůraznila University of Navarra.

Výzkumný pracovník Rafael Pérez Araluce vystudoval farmacii a výživu na University of Navarra a Dr. Silvia Carlos, proděkanka studentů stejné fakulty, která je rovněž profesorkou na katedře preventivního lékařství a veřejného zdraví lékařské fakulty, byli hlavními autory práce spolu s výzkumníky z CIBERobn, jako je profesor Miguel Ángel Martínez-González.

Dr. Carlos vysvětlila, že k provedení studie byli vybráni účastníci, kteří měli lékařskou diagnózu infekce, spolu s pozitivními výsledky diagnostických testů na COVID-19, studie proběhla od února do prosince 2020. „Zdravotničtí pracovníci byli vyloučeni, vzhledem k vysoké expozici infekci které, byli vysteni. Pokud bychom je zahrnuli do studie, výsledky by byly zkreslené a nebylo by možné získat objektivní doporučení v oblasti veřejného zdraví pro celou populaci“, upozornila.

Stravovací návyky (dodržování středomořské stravy) u účastníků byly hodnoceny pomocí skóre 0 až 9, podle „Trichopoulou skóre“, „indexu devíti položek stanoveného profesorkou Aténské univerzity Antonie Trichopoulou, známé jako matka středomořské stravy“, vysvětlila Dr. Carlos.

„Desetileté sledování těchto účastníků studie SUN nám umožnilo před několika měsíci analyzovat hypotézu, zda by dodržování středomořské stravy mohlo chránit před infekcí SARS-CoV-2.“ Byli jsme schopni pozorovat, že u účastníků se středním hodnocením dodržování (≥4 a <7) byla významně menší pravděpodobnost vývoje COVID-19 než u osob s nízkým hodnocením dodržování. Na druhé straně ti, kteří měli větší hodnocení dodržování (≥ 7), měli nejnižší riziko ve srovnání s účastníky s 3 a méně body“, upřesnila.

Dodržování tohoto vzorce (v systému vyvinutém Trichopoulou) se měří podle toho, zda ve stravě existuje vyšší podíl mononenasycených tuků – zejména z olivového oleje, ovoce a ořechů, zeleniny, luštěnin, obilovin a ryb; a nižší příjem masa a mléčných výrobků; stejně jako mírná konzumace alkoholu.

Dr. Carlos ujistila, že se jedná o důležité výsledky „kvůli problému veřejného zdraví“, protože je to poprvé, co studie tohoto rozsahu zjistila, že zdravé stravovací vzorce mohou zabránit nákaze COVID-19. Z tohoto důvodu zdůraznila, že „tyto vědecké poznatky se musí dostat k co největšímu počtu lidí; pokud ne, náš výzkum nemá smysl, protože se snažíme zlepšovat životy lidí. “

„Tyto výsledky nám ukazují, že na osobní úrovni máme před sebou stále velký prostor pro zlepšení, a to i během pandemie. Často se předpokládá, že život ve středomořské oblasti zahrnuje, téměř standardně, stravovací návyky, které nesou jeho jméno, ale ne vždy tomu tak je. Výzkum, jako je tento, je třeba opakokvat, aby se zvýšila míra důkazů a postupně se dosáhlo změn ve zdraví populace, “uzavřela.

Zdroj: La Dieta Mediterránea reduce el riesgo de contagio de COVID-19 hasta en un 64% | Mercacei