Huerta los Caños

Naše produkty nemají datum spotřeby. Proč?

Naše produkty nemají datum sportřeby, víte proč? Protože mají „minimální trvanlivost“ a to znamená něco zcela jiného. „Spotřebujte do“ a „Minimální trvanlivost do“ jsou dva pojmy, které by neměly být zaměňovány


Zatímco první varuje před dnem, od kterého není potravina ze zdravotního hlediska vhodná ke spotřebě, „Minimální trvanlivost do“ se vztahuje k době, během níž si produkt zachová své vlastnosti beze změny, aniž by jeho požití znamenalo zdravotní riziko. Rozdíl se zdá být jasný, a přesto to není tak jasné. Spotřebitelé nerozlišují mezi „Spotřebujte do“ a „Minimální trvanlivostí do“ a vyhazují potraviny, které jsou po stanoveném datu. Výsledkem je špatné hospodaření s potravinovými zdroji a přebytečné plýtvání.

Zde je správná definice obou pojmů:

Spotřebujte do: Používá se u výrobků podléhajících rychlé zkáze z mikrobiologického hlediska např. pasterizované produkty(mléko, jogurt, krémy), maso aj. Jsou to většinou čerstvé potraviny a mají relativně krátkou trvanlivost. Tyto potraviny bychom měli rychle sníst, protože po tomto datu produkt není vhodný ke konzumaci a může představovat zdravotní riziko


Minimální trvanlivost do: doba, během které si neotevřený produkt udržuje své vlastnosti za odpovídajících podmínek konzervace. I po uplynutí uvedeného data je potravina zpravidla vhodná pro konzumaci, může se však snížit její kvalita, nebo organoleptické vlastnosti (vůně a chuť), ale v žádném případě to neznamená zdravotní riziko. Jsou to například oleje, luštěniny, konzervy). 


Všechny naše produkty, extra panenské olivové oleje, nakládaná zelenina a olivy, sangrie patří do kategorie „minimální trvanlivost do“, což znamená že  po tomto datu je potravina stále vhodná ke konzumaci, pouze se mohou snižovat její výživové hodnoty, měnit barva, či chuť.